homepage categories ideglossary museum guide columns presentations our purpose contact us
› Categories  


Leather Crafting

For a definition and the historical development of leather, see Leather in Anatolia

Manufacturing handmade leather products, which used to be carried out in many districts of Anatolia as an ancestral art form, is currently still sustained in some provinces although not as wide-spread as it used to be.
  
Processing Techniques

Flayed animal leather which is ready for processing is called ‘raw leather’ and the leather product which is obtained upon processing is called a ‘leather product’.

Animal leather goes through a series of processes prior to being marketed.  
In order for raw leather, which goes through various physical and chemical treatments, to become a product;
it needs to go through the main processes of preparation, tanning and finishing. Tanning is the determining factor in terms of leather quality. 

Processes like bleaching, degreasing, painting, tanning, greasing and blanching are applied in accordance with leather quality and the fields of use. Following these processes, finished leather is named as nubuck, calf leather, chamois or suede.  

Leather is also named in accordance with its preparation process and appearance. The thinnest leathers are called ‘glace’ or ‘suede’, shiny leather is called ‘patent leather’ and thick leather is called ‘calf leather’.

Leather techniques can be described in two different categories which are patching and surface embellishments namely.

In patching leather, four different techniques –gumming, hand sewing, machine sewing and stapling- are employed.

Surface embellishing techniques are also divided into eleven different techniques including application, inlaying, carving, engraving, sewing, painting, wet shaping, cutting, printing, burning and embossing.  

Patterns and Colors

Plant motifs were commonly used in old leather works. Colors used in old samples vary from dim brown to black, red, natural leather color, green, blue and gilded yellow. 

As the cutting technique is widely used today, geometric motifs are preferred. Figures of plants, humans and animals are also used. 

Colors used include dim brown, tobacco brown, beige, natural leather color, black, yellow, orange, green and blue. Brown is the most common color that can be observed in both old and modern samples. While red was used in old products, it is not used at all in current leather works. 

Derinin tanımı, yapısı, elde edilmesi, tarihi gelişimi, korunması ve işleme teknikleri hk. see...
    Kapat
 

Kaynak:M.Özdemir-N.Kayabaşı, Geçmişten Günümüze Dericilik, Kültür Bakanlığı,Ankara 2007
     A.Sürür, Türk İşleme Sanatı, Ak Yayınları, İstanbul 1976
     A.Nuri, Türklerin Deri Sanayine Yaptıkları Hizmetler,Akşam Matbaası, İstanbul 1936
     A.Alpaut, Tatbiki Dericilik, İstiklal Matbaası, Ankara 1957
     A.Toptaş, İşlemeli Mektup ve Para Çantaları, Antik Dekor Sanat Dergisi, S18,1993
     B.M.Aşan, Geleneksel Sanatlarımızdan Semercilik, Türk Folkloru Araştırmaları, S:69, 1985
     B.Kapucu, Dekorasyonda Deri, Art Dekor Dekorasyon ve Sanat Dergisi, S.31, 1995
     C.Erdönmez, Askeri Kültür Varlıkları içinde Deri Aksesuarların Üretim, Kullanım ve Süsleme Teknikleri, Genel Kurmay Bşk.lığı, İstanbul 2002
     C.Öncü, Mezbaha Mahsulleri Teknolojisi I.Dericilik Temel Bilgileri, AÜYayınları,Ank.1968
     E.Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Bilim Kitapları, Ankara 2000
     F.Çağman, 1582 Şenliklerinde Deri, Deri leather Fashion, 1990
     G.Önol, İnsanlığın en Eski Sanatlarından Dericilik, Deri Dergisi, S:17,1984
     G.Feher, 16.Yüzyıla Ait Deri Kaftan, Kültür ve Sanat Dergisi,S.13, 1992
     H.Züber, Dağlama Sanatı, Sanat Dünyamız, S:15, 1979
     H.Züber, Deri ve Deri Süsleme, Sümerbank Sanat, S:16, 1977
     H.Yelmen, Kazlıçeşme’de 50 Yıl I-II, Ezgi Yayıncılık, İstanbul 1998
     H.Yelmen, Derinin Anadolu’da Bin Yıllık Öyküsü, Creative yay., İstanbul 2002
     K.Çığ, Türk Kitap kapları, Doğan Kardeş Matbaası, İstanbul 1971
     Lütfü Dağtaş, Anadolu’da Dericilik, Dönence baskı ve y.evi, İstanbul 2007
     M.Seçkinöz-S.Alpaslan-Ş.Komşuoğlu-S.Etike, Süsleme Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi, T.Tarih Kurumu, Ank.1986
     M.Harmancıoğlu-Y.Dikmelik, Ham Deri, Özen ofset, İzmir 1993
     M.Harmancıoğlu, Deri Kimyası, EÜ Zıraat Fak. Yayınları, İzmir 1988
     M.Ülker, Geleneksel Türk Sanatında Oyma Eserler, Türkiyemiz Dergisi,S.73,1994
     M.E.Özen, Türk Cilt Sanatı, T.İş Bankası 377, İstanbul 1998
     M.E.Özen, Yazma Eserlerde Deri, Deri Leather Fashion Dergisi, S:9, 1987
     M.Güler, Kösele ve Köseleden Yapılan Dekoratif Ürünler, Kültür ve Sanat Dergisi, S.23 1994N.Sakaoğlu-N.Akbayar-
     N.Eren, Deri ve Dericilik  Türk Folkloru, 1986
     N.Atasoy,Splendors of Ottoman Sultans,The Memphis İntenational Culturel Series, USA 1992
     N.Atasoy, Topkapı Sarayındaki Pabuç ve Çizme Hazinesi, Türkiyemiz, S:5,1971
     N.Kayabaşı-M.Özdemir, Geçmişten Günümüze El Yapımı Ayakkabılar, Milli Folklor Uluslar arası Halkbilim Dergisi, S.62, 2004

     O.Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi kitapevi  ist.1989
     Ö.Küçükerman,Geleneksel Türk Dericilik Sanayi ve Beykoz Fabrikası, Sümerbank y.İst.1998
     Ö.Barışta, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, Kültür bakanlığı, Ankara 1999
     R.E.Atafrat, Dericilik  ve Deri Boyacılığı, Ahmet Halit k.evi, İstanbul 1936
     S.Özaslan, Geleneksel Sanatlarımızdan Kırkpare-Parça Birleştirme, Kültür Bakanlığı, Ank.2001
     S.Delibaş, Osmanlı Sarayında Deri, Deri Leather Fashion Dergisi, S.33,1989
     T.Çoruhlu, Korunma Silahlarından Kalkan, İlgi Dergisi, S:60, 1990
     T.Çoruhlu,Osmanlı Ateşli Silahlar Teçhizatından Barutluklar, İlgi Dergisi, S:64, 1991
     T.Çoruhlu, Kütüklükler ,Fişeklikler, İlgi Dergisi, S:65, 1991
     T.Çoruhlu, Eski Ayakkabılar, İlgi Dergisi, S:81, 1995
     T.Çoruhlu, Osmanlı Kadınının Sosyal ve Kültürel Yaşantısında Kullanılan Çantalar, Antik Dekor, S:30, 1995

 
     
 
 
› Related products
Products not found.

› Did you know them?
Birsen Malkoç
Copyright by © 2023 idesanat.com
Important Information
1. If you share our content in another web site, please denote the sources. Thanks for your interest.
2. If you think that there is something which is against the copyrights and laws, please inform us.